தொடர்கள்
அனுபவம்
வாழ்க்கை இது தான்

20230025234418688.jpg

நமது நம்பிக்கைகள் மற்றும் கனவுகள், முடி மற்றும் நகங்களைப் போல இருக்க வேண்டும்.

அவை எத்தனை முறை வெட்டப்பட்டாலும், அவை வளர்வதை நிறுத்துவதில்லை